KYK BURSU HAKKINDA

18 Eki

KYK BURSU DUYURUSU

Yüksek öğrenim öğrencilerine burs verilmesine ilişkin 5102 sayılı Kanun kapsamında, fakültemizden seçilecek 5 öğrenciye burs verilecektir. Başvuru için Dekanlık katında Memur Ömer GÜZEL’e müracaat edilmesi ve formların eksiksiz doldurularak 22.10.2019 tarihi mesai bitimine  kadar  teslim edilmesi gerekmektedir.

Fakültemiz Öğrencilerine önemle duyurulur.

 

Başvuru Formu indirmek için tıklayınız.

 

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KREDİ VE YURTLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2019–2020 ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTE BURS KONTENJANLARININ İNTERAKTİF MÜRACAATI

A - BURS VERİLMEYECEK ÖĞRENCİLER (Burs Kredi Yönetmeliğinin 9. Maddesi)

1. Genel Müdürlüğümüzden öğrenim kredisi veya burs almış veya almakta olan öğrenciler,

2. 5102 Sayılı Kanunun 2. maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler, 

3. Burs isteğinde bulunduğu tarihte, okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

4. Yabancı uyruklu öğrenciler, 

5. Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencileri, 

6. Ek süre öğrenim gören öğrenciler, 

7. Bu Yönetmelik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler.

B - DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Üniversitelere verilen burs kontenjanından yararlandırılmak istenen öğrencilerin Kurum tarafından belirlenen kıstaslara göre tespit edilmesi gerekmektedir. Başvuruların değerlendirilmesinde öğrenci ve ailesinin gelir durumu, öğrencinin başarı durumu ve sosyal durum dikkate alınır.

 • Şehit yakınları (şehit; evli ise çocukları, bekar ise bekar kardeşleri),
 • Gaziler (gazi; evli ise çocukları, bekar ise kendisi),
 • Sağlık Kurulu Raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler,
 • Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
 • Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
 • Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
 • “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre “Milli Sporcu Belgesi” almış yükseköğretim öğrencileri
 • 2019-2020 öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca belirlenen her puan türünde (TYT hariç) ham puan bazında ilk 100’ e giren öğrenciler,

1- Gelir Durumunda Dikkate Alınacak Hususlar

 • Aile geliri olarak; maaş, konut, işyeri ve/veya arsa kaydı bulunanlar 
 • Adlarına kayıtlı motorlu aracı bulunanlar,
 • Gerçek usulde, basit usulde mükellef olanlar ve şirket hissedarı olanlar,

2- Başarı Durumunda Dikkate Alınacak Hususlar

 • Öğrencinin başarı durumu olarak yükseköğrenime yerleştirilmede aldığı puan esas alınır. 
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı puan türünde değerlendirme puanı esas alınır.

3- Sosyal Durumda Dikkate Alınacak Hususlar

Öğrencinin sosyal durumunda, öğrencinin ailesinin ikametgâh adresinde veya ikametgâh adresinin dışında yükseköğrenim görmesi, yükseköğrenimde, ilköğrenimde ortaöğretimde öğrenim gören kardeş sayısı, anne ve babasının vefat etmiş olup olmaması, anne ve babasının boşanmış olup olmaması durumlarının değerlendirilmesi gerekmektedir.

 • Burs kontenjan bildirimine yönelik olarak her üniversiteye ayrı ayrı kullanıcı adı ve şifre verilmiştir. Kontenjan bildiriminin güvenliği açısından şifrenizin değiştirilmesi ve gizli tutulması büyük önem
 • arz etmektedir. Şifrenin unutulması veya şifre ile ilgili herhangi problem yaşanması halinde Kurumumuz ile irtibata geçilmesi gerekmektedir. Üniversitelere verilen şifrelerin tek olması sebebiyle, üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullara giriş hakkı verildiğinde, aynı şifrenin kullanılması gerekmektedir. Fakülte veya yüksekokullar tarafından yapılacak şifre değişikliği diğer fakülte ve yüksekokulların kullanımını engelleyeceğinden ortak tek şifrenin kullanılması gerekmektedir. 
 • 2019–2020 öğretim yılında üniversitelerce burs kontenjanının en fazla %’20 si 2 veya 3 misli olarak kullanılabilir. % 80’ i bir misli olarak kullanılmak zorundadır veya %20’ lik katlı dilimin kullanılmaması halinde , % 100 (Tamamı) bir misli olarak kullanılabilecektir. Normal %20’ lik dilimi aşan 2 veya 3 misli burs talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 • Yönetim Kurulumuzun aldığı Karar gereği; %20’ lik kontenjan dâhilinde, master öğrencilerine 2 misli, doktora öğrencilerine 3 misli burs tahsisi yapılabilmektedir. 
 • Dikey geçiş yapan (iki yıllık bir yükseköğretim programından mezun olup, ara vermeden dört yıllık bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran) öğrencilere, intibak süresince burs tahsisi yapılmamaktadır. 
 • Ara vermeden dikey geçiş ile üniversitenize kayıt yaptıran ve intibak programını tamamlayarak 2019-2020 öğretim yılında 3.sınıfı okuyacak öğrencilerin, okula giriş yılı olarak ön lisans programına başladığı yılın yazılması gerekmektedir. 
 • Burs verilmesi istenen öğrencinin TC kimlik numarası girildiğinde, öğrenci bilgilerine ait ekran boş olarak görüneceğinden, öğrenciye ait bütün bilgilerin girilerek burs talebinde bulunulması gerekmektedir.