GÖK KUBBEYE YOLCULUK

08 Haz

 PROJE HAKKINDA

 

TUBİTAK 2237-A
BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ DESTEKLEME PROGRAMI
GÖK KUBBEYE YOLCULUK
07-11 EYLÜL 2020

Projede, fen bilimleri öğretmen adaylarının fen bilimleri öğretim programında yer alan dünya ve evren konu alanında yer alan kazanımlara yönelik kullanabilecekleri yaklaşım ve materyalleri fark etmeleri ve bu yaklaşım ve materyalleri oluşturmaları amaçlanmaktadır. 

Bu amaç doğrultusunda TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2020 1. dönem çağrısı kapsamında Türkiye’nin farklı üniversitelerinde öğrenim görmekte olan 20 erkek ve 20 kadın olmak üzere 40 fen bilimleri öğretmen adayı davet edilecektir. Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde görev yapmakta olan öğretim üyeleri tarafından proje amacı doğrultusunda verilecek olan eğitim etkinlikleri, 07-11 EYLÜL 2020 tarihleri arasında, Akçakoca Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde gerçekleştirilecektir.

Projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi durumunda, etkinliğe katılacak olan fen bilimleri öğretmen adaylarının etkinlik malzemeleri, yol, konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.