SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

08 Kas

SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

 

Öğrencilerimizin Dikkatine;

 

ARA SINAV VE DÖNEM SONU SINAVLARINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN KURALLARA TİTİZLİKLE UYULMASI HUSUSU ÖNEMLE DUYURULUR

 

Eğitim fakültesi öğrencileri ara sınav ve dönem sonu sınavlarında;

1) Yalnızca öğrenci kimliği veya yerine geçebilecek belge ile sınavlara girebilirler.

2) Sınav salonlarına ve binalara giriş ve çıkışlarda sessiz olmalı, başkalarını rahatsız edecek davranışlardan kaçınılmalıdırlar.

3) Sınav salonlarında görevlilerin her türlü uyarılarına uymalıdırlar. Görevliler sınavda gerekli görmeleri durumunda öğrencilerin yerlerini değiştirebilirler.

4) Sınavlara sınav süresinin ¼’üne kadar bir süre geç kalanlar sınava girebilirler. Daha geç gelen öğrenciler sınava giremezler.

5) Dersin öğretim elemanı tarafından aksine bir açıklama yapılmamışsa kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. FARKLI BİR AMAÇLA DA OLSA (SAAT, HESAP MAKİNESİ vb.) CEP TELEFONUNUN KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR. CEP TELEFONLARININ MÜMKÜNSE YANINIZDA BULUNDURULMAMASI, BULUNDURULSA DA TAMAMEN KAPALI KONUMA GETİRİLEREK ULAŞILAMAYACAK/GÖRÜLEMEYECEK BİR YERDE TUTULMASI ÖNEMLE DUYURULUR.

6) Sınav süresince gözetmenlerle konuşmak, gözetmenlere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde gözetmenlerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır.

7) Sınav yoklama listesine, soru ve cevap kâğıtlarına ad, soyad, öğrenci numarası yazılması ve imza atılması zorunludur.

8) Sınav soru türü çoktan seçmeli şeklinde yapılıyorsa cevap kağıdına test grubu doğru işaretlenmelidir.

9) Kopya çekmek, vermek ya da çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunan öğrenciler hakkında Tutanak tutulur ve haklarında disiplin soruşturması açılır.

10) Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını yırtmak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek ya da kendisi yerine başka birini sınava sokmak eylemlerinden herhangi birini gerçekleştiren öğrenciler hakkında Tutanak tutulur, haklarında disiplin soruşturması açılır.

11) Sınav salonlarında duvarlara ve sıralara yazılan her türlü yazı, işaret veya semboller kopya işlemine tabi tutulacaktır.

12) Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak yasaktır.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

*Kınama cezasını gerektiren disiplin suçları

MADDE 5 - (1) b) Ders, seminer, uygulama, laboratuvar, atölye çalışması, bilimsel toplantı ve konferans gibi çalışmaların düzenini bozmak, d) Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek. *Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları

MADDE 7 - (1) Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler şunlardır; a) Yükseköğretim kurumu personeli ve öğrencilerini tehdit etmek, c) Kurum personeli ve öğrencilerine fiili saldırıda bulunmak, e) Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek, *Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları

MADDE 8 - (1) Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler şunlardır; a) Yükseköğretim kurumu görevlilerine karşı cebir ve şiddet kullanarak görevin yapılmasına engel olmak, b) Öğrencilere karşı cebir ve şiddet kullanarak yükseköğretim hizmetlerinden yararlanmalarını engellemek, c) Bir kimseyi veya grubu, cebir veya tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya zorlamak, d) Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek, *Öngörülmemiş disiplin suçları

MADDE 10 - (1) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma ve çıkarma cezasını gerektiren disiplin suçları dışında, uyarma ve kınama cezası verilmesini gerektiren eylemlere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir.