FORMASYON MUAFİYETİ HAKKINDA NOT

15 Kas

Pedagojik formasyon sertifika programının öğretmenlik uygulaması kısmı için daha evvel yayımlanan listelerde SGK üzerinden yatan prim gün sayısı esas alınarak ilan edilen gün sayısı ile adayların okullarda ders verdikleri gün sayıları birbirinden FARKLIDIR. MEB, ücretli öğretmenlerin SGK primlerini, kadrolu veya sözleşmeli öğretmenlerin primlerinden farklı olarak hesaplamakta ve yatırmaktadır. Bu bağlamda, yapılan başvuru değerlendirmelerinde her ne kadar SGK üzerinden hesaplanan gün sayısı eksik gibi görünse de adayların ilgili RESMİ evraklarında en az 2 eğitim öğretim dönemi FİİLEN ders verdikleri görülmüş ve muafiyet başvuruları olumlu sonuçlandırılmıştır.

Ayrıca, ikinci dönem ücretli öğretmenliğe kendi branşında başlayacak ve 2016 / Güz dönemi itibari ile başlamış olanlardan dönem sonunda ilgili belgeler talep edilecek olup beyanı ile belgesi uyuşmayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

 

Mevcut Milli Eğitim Bakanlığı uygulaması incelendiğinde; Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 09.07.2010 tarih ve 10283 sayılı yazısının bakanlıkça dikkate alındığı görülmektedir. İl Milli Eğitim Müdürlükleri bu yazı kapsamında; prim ödeme gün sayısını, bir takvim ayındaki ek ders saati toplamının 7,5 saate bölünmesi suretiyle tespit etmektedir. Yani ücretli öğretmenin ay içerisinde girdiği saatler toplanmakta ve bulunan rakam 7,5’a bölünmektedir. Çıkan sonuç ise, SGK’ya prim günü olarak bildirilmektedir.

Bu kapsamda hesaplanan Sosyal Güvenlik Primi ödemelerinde kişi en az iki eğitim öğretim dönemini ders vererek tamamlamış olsa bile sosyal güvenlik prim ödemeleri 90 günden eksik görülebilmektedir.

 

İLGİLİLERE DUYURULUR.