Üniversitemizden Etkili Öğretmenlik Paneli

19 Mar

Üniversitemizden Etkili Öğretmenlik Paneli Üniversitemiz Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen ve öğretmenlik mesleğinin çeşitli açılardan değerlendirildiği “Etkili Öğretmenlik” konulu panel, Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fidan Özbey’in açılış konuşmasıyla başlayan programın moderatörlüğünü Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Göksoy gerçekleştirdi. Günümüzde öğretmenlerden değişim beklendiğini ifade eden Doç. Dr. Süleyman Göksoy, öğretmenlerin de sürekli öğrenme kültürüyle yetişmesinin önemli olduğunu belirterek, öğrenciye güven vermesi, sinerji yakalaması ve takım çalışmasına önem vermesi gerektiğine işaret etti. Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Karaçam, “Örnekler Üzerinden Etik Bir Öğretmen Profili” başlıklı bir sunum yaptı. Etik ve ahlak arasındaki ilişkiden söz eden Karaçam, mesleki etik, öğretimde etik ve öğretmen-öğrenci ilişkileri konularında değerlendirmelerde bulundu. Mesleki etiğin tüm meslekler için önemli olduğunu söyleyen Doç. Dr. Sedat Karaçam, öğretmenlikte ise etiğin daha da önemli olduğunu vurgulayarak öğrenciye öğretilen etik değerlerden geriye dönüş olmadığını dile getirdi. Programın diğer konuşmacısı Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Osman Dülger ise “Teoriden Pratiğe Ders Planı” konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Geçmişten günümüze ders planı süreciyle ilgili bilgiler veren Osman Dülger, ders planının müfredattaki yeri, eğitim bilimleri literatüründeki konumu ve öğretmene katkılarından bahsederek küreselleşmenin eğitime yansımalarıyla ilgili önemli tespitlerde bulundu. Programın bir diğer konuşmacısı Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Şahin Danişman, “Dijital/Sanal Sınıf Ortamları ve Mobil Öğrenme Araçları” başlıklı sunumunda, teknolojinin eğitim alanındaki uygulamaları hakkında bilgiler paylaştı. Dijitalleşmenin hayatımıza girmesiyle bu durumun öğrencileri de etkilediğini belirten Şahin Danişman, çocukların teknoloji kullanımı konusunda ailelere büyük sorumluluklar düştüğüne dikkat çekti. Programın son konuşmacısı olan Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Abdi Güngör ise “Çağdaş Eğitim Anlayışı ve Eğitimde Pozitif Psikoloji” konusundaki bilgi ve deneyimleri katılımcılarla paylaştı. Değişen ve globalleşen dünyada, geleneksel ve çağdaş eğitim arasındaki farkları, değişen öğrenci ihtiyaçlarını anlatan Abdi Güngör; çocuklara eğitimle ile birlikte nasıl mutlu olacaklarını öğretmenin de gerekliliğine vurgu yaparak böylelikle hem mutlu hem de başarılı bireyler yetiştirilebileceğini ifade etti.