Sergi

03 Oca

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Tekke tarafından yürütülen “Psikoloji Tarihi” ve “Okulda Ruh Sağlığı” derslerinin bir ürünü olan ve RPD öğrencileri tarafından hazırlanan yıl sonu ödevleri 30/12/2019 tarihinde fakültemizde sergilenmiştir. Sergiye öğretim görevlileri/üyeleri ve öğrencilerimiz katılım göstermişlerdir.