ÇALIŞTAY HAKKINDA


Pedagojik Anlayışın Uzaktan Eğitime Uyarlanması: Uzaktan Eğitimi Değerlendirme İyileştirme ve İyi Örnekler Çalıştayı bağlamında gerçekleştirilmesi planlanan çalıştay oturumlarında ele alınacak konular tartışılmış ve ana ve alt başlıklara yer verilmiştir.