KONULAR


Çalıştayda yer verilecek konular:

 

1- Uzaktan Eğitim Ölçme ve Değerlendirme

2- Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Uygun Öğretim Yöntemleri

3- Uzaktan Eğitim Süreçlerinde Öğrenci Devamının Sağlanması

4- Uzaktan Eğitim Süreçlerinde Öğrencinin Derse Aktif Katılımının Sağlanması

5- Uzaktan Eğitimde Öğrenci Psikolojisi

6- Uzaktan Eğitimde Geribildirim

7- Uzaktan Eğitimde Ödev Verme

8- Uzaktan Eğitimde Uygulamalı Derslerin Yürütülmesi

9- Uzaktan Eğitimde Eğitsel, Sosyal ve Kültürel Etkinliklerin Planlanması ve Engelli Üniversite Öğrencilerinin Desteklenmesi

10- Uzaktan Eğitimde İstenmeyen Davranışlar ile Baş Etme ve Sanal Zorbalık

11-Değerlendirme